[ Webhosting profitux.cz ]

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/ftpsite/libkovice.netuje.cz/mysql_spojit.php on line 9

Libkovická olympiáda

Letošní ročník Libkovické olympiády se vzhledem k počasí pořádal až 8. října. Ale ani pozdější datum neodradilo pod účasti a chuti k soutěžení.

Oprava silnice do Lázní

V letošní roce také došlo na rekonstrukci silnice v ulici Do lázní.

Koncerty pod Řípem

Další úspěšný koncert se konal netradičně v sobotu 13. 10. 2018 v podvečer. V našem kostele jsme slyšeli již mnoho nástrojů – varhany, harfu, kytaru, flétnu, trubku, klávesy, klarinet a mnoho dalších, ale harmonium se ještě nikdy nerozeznělo v tak dlouhém a působivém představení. Společně se zpěvem Jardy Svobody se postaralo o nevšední zážitek v ještě stále trvajícím slunečném dni babího léta.

 

Setkání seniorů

Tradičně na podzim obecní úřad uspořádal setkání dříve narozených ve společenské místnosti hasičské zbrojnice

Stavba sběrného dvora

Další stavební akcí letošní roku je přestavba staré budovy bývalého obecního úřadu na sběrný dvůr, který v v naší obci citelně chybí.

Oslava vzniku republiky

Ke stému výročí vzniku Československé republiky uspořádal obecní úřad malou oslavu. Přes nepříznivé počasí se sešlo poměrně dost libkováků, kteří se tímto způsobem připojili k oslavě tak významného svátku. Při této příležitosti byly zasazeny tři stromy, které mají v naší obci tradici. První se sázel nový kaštan, na místě starého, který rozlámala v létě větrná smršť. Nová lípa byla vysázena proti čp.107, jako symbol vzniku republiky, a za již dožívající moruši V ořechu byla zasazena také nová. Po poměrně chladném a sychravém odpoledni většina účastníků vzala za vděk občerstvením v hospodě U Petráčků.

Kladení květin u pomníků

Počasí zrovna nepřálo

Sázení nového kaštanu

Sázení lípy

Občerstvení přišlo všem  vhod

Adventní zpívání

Již tradičně několik let se v evangelickém kostele konají adventní koncerty, které se snaží o zpestření předvánoční doby v naší obci. Druhou adventní neděli se tak stalo a hosté si vyslechli známé i netradiční koledy v podání malých žáčků i odrostlých žákyň paní Lenky Jančíkové. Novinkou bylo vystoupení kvintetu 5Pé,který si pro nás při-pravil převážně anglické vánoční písně. Děkujeme účinkujícím a občanům našim i sousedních obcí, že byl tentokrát kostel téměř zaplněn.

 

Vánoční ladění

Letos, jako každý rok počátkem prosince se rozsvěcoval před obecním úřadem vánoční stromek. Bylo sice trochu větrno, ale to nebránilo spoustě občanů, aby se nesešli a tímto způsobem nepřivítali příchod předvánočního času. Letos poprvé se představila a s vánočními koledami kapela Pozdní sběr, a jako vždy u toho nesměly chybět děti z mateřské školy, které měly připraveno pásmo říkadel a básniček. Samozřejmě také s velkým očekáváním na příchod Mikuláše s čertem a andělem, který jim jako vždy přinesl mikulášskou nadílku. Jistě nikdo návštěvy tohoto podvečera nelitoval.

 

Dokončení sběrného dvora

Začátkem prosince byl stavebně dokončen sběrný dvůr, který bude dán do provozu v únoru příštího roku

Adventní koncert v kostele

O třetí adventní neděli vystoupil v kostele smíšený pěvecký soubor Intermezzo ze Mšena. Jako vždy se jeho vystoupení setkalo s velkým ohlasem přítomných.

Novoroční výstup na Říp

Jako každý rok, tak i letošní příchod nového roku vylákal několik našich občanů k novoročnímu výstupu na Říp

Otevření sběrného dvora

Dne 14.2.2019 byl v naší obci slavnostně otevřen sběrný dvůr za účasti krajské radní pro oblast kultury a památkové péče, životního prostředí a zemědělství paní Jitky Sache-tové. Na slavnostní otevření se přišlo podívat asi 25 našich občanů a většina zastupitelů obce.

Sponzorský dar pro Diakonii

Naše obec jako většina okolních obcí poskytla sponzorský dar na pořízení služebního automobilu pro Diakonii v Krabčicích. Slavnostního předání automobilu do užívání byli pozváni i zástupci naší obce

Uklízíme Libkovice

Počátkem dubna byla vyhlášena akce Ukliďme Libkovice v rámci  celostátní výzvy Ukliďme Česko. I letošního roku se našlo dost ochotných občanů, kteří si našli čas a přišli. Těm patří dík. Zakončení bylo tradičně v restauraci U Petráčků při malém občerstvení.

Velikonoce

O letošních velikonocích počasí přálo koledníkům i všem ostatním

 

Řípská pouť

Letošní Řípská pouť byla ve znamení jak teplého slunečného počasí, tak i chladného počasí s občasnými přeháňkami.

Bylo slunečno a teplo

i chladno a deštivo.

Naši hasiči tradičně poskytovali protipožární službu

 

Pálení čarodějnic

Poslední dubnový den připravili dobrovolní hasiči společně s obecním úřadem pro děti pálení čarodějnic. Počasí přálo, tak byli všichni přítomní zřejmě spokojeni.

Dostavilo se dost čarodějnic i čarodějů

Byla také vyhlášena soutěž o nejhezčí masku

 

Retro 1. máj

Letošní, již čtvrtý ročník Retro 1. máje se opět vydařil, i když počasí mohlo účastníkům přát více. I přesto se do Libkovic sjelo poměrně dost veteránů a o účast v průvodu byl i značný zájem místních.

Asi největším překvapením bylo spartakiádní vystoupení místních žen

Májový průvod byl poměrně dlouhý

Vystoupení žen na hřišti se setkalo s velkým ohlasem

I vystoupení tanečního souboru z Kyškovic bylo odměněno potleskem

Noc kostelů

Letos již po třetí pořádal Sbor českobratrské církve v místním evangelickém kostele Noc kostelů. Během příjemně stráveného večera proběhla mimo jiné beseda br.faráře Joela Rumla s panem starostou a vystoupení mužského pěveckého sextetu.

 

Bábovka roku

V letošním roce uspořádala Libkovická děvčata první ročník soutěže o nejlepší bábovku. Veřejné vyhodnocení proběhlo v neděli 16. června na dvoře u hasičské zbrojnice. Opravdu bylo z čeho vybírat, a porota měla nelehký úkol. Velký dík všem, kdo se soutěže i následného posezení zúčastnili.

Vesnice roku

I v letošním roce se naše obec zapojila do soutěže vesnice roku. Hodnotící komise přijela v pondělí 17.června, prošla si celou obec, tak budeme doufat v kladné hodnocení.

Hodnotící komise navštívila mateřskou školu

zastavila se u místního vinaře

a prohlédla i evangelický kostel.

Vítání občánků

V sobotu 29. června bylo do naší obce přivítáno sedm nových občánků.

Nejdříve nové občánky přivítal pan starosta,

potom i děti z mateřské školy

 

Letošní žně

Letošním žním počasí přálo,bohužel jednotlivým plodinám už méně, a proto se letošní sucho velice odrazilo ve výnosech.

Created by: Miroslav Hrstka